Zarządzenia Starosty Powiatu

Zarządzenie Nr 3/2019 z 8 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie budynku Starostwa Powiatowego oraz przyległego otoczenia.
 

Zarządzenie Nr 7/2017 z 7 marca 2017

Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Dębicy.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 08:34)

 

Zarządzenie Nr 3/2017 z 7 lutego 2017

Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Dębickiego.

Lista biegłych rzeczoznawców majatkowych w postępowaniu

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 08:34)

 

Zarządzenie Nr 15/2016

Zarządzenie Nr 15/2016 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

INFORMACJA o działaniach lobbujących w 2016 roku

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 08:34)

 
Gminy