Uchwała Nr XLVII.298.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.298.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/306/02 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Dębickiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu.

Poprawiony (poniedziałek, 10 września 2018 13:04)