INFORMACJA Delegatury KBW w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2018 r.

INFORMACJA Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury KBW w Rzeszowie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

UCHWAŁA PKW
z dnia 19 lutego 2018 r.

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

Poprawiony (poniedziałek, 10 września 2018 13:04)

 
Gminy