Uchwały Rady Powiatu

Uchwała Nr IV.37.2019 z 23 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Powiatu Dębickiego z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2019-2029.
 

Uchwała Nr IV.36.2019 z 23 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Powiatu Dębickiego z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Dębickiego na 2019 rok.
 

Uchwała Nr IV.35.2019 z 23 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Powiatu Dębickiego z 23 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzostku.
 

Uchwała Nr IV.34.2019 z 23 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Powiatu Dębickiego z 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2019 rok.
 

Uchwała Nr IV.33.2019 z 23 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Powiatu Dębickiego z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Dębickiego na 2019 rok.
 

Uchwała Nr III.32.2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr III.32.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
 

Uchwała Nr III.31.2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr III.31.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028.
 

Uchwała Nr III.30.2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr III.30.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr III.29.2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr III.29.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 

Uchwała Nr III.28.2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr III.28.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 21 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organu stanowiącego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy.
 

Uchwała Nr III.27.2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr III.27.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 21 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna.
 

Uchwała Nr III.26.2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr III.26.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 21 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Dębica.
 

Uchwała Nr III.25.2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr III.25.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dębickiego w roku 2019.
 

Uchwała Nr III.24.2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr III.24.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.290.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2018 roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 

Uchwała Nr III.23.2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr III.23.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i wysokości przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudnienia osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu dębickiego w 2019 roku.
 

Uchwała Nr III.22.2018 z 21 grudnia 2018

Uchwała Nr III.22.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 21 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych.
 

Uchwała Nr II.21.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.21.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr II.20.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.20.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Dębickiego.
 

Uchwała Nr II.19.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.19.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.290.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2018 roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 

Uchwała Nr II.18.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.18.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr II.17.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.17.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/99 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
 

Uchwała Nr II.16.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.16.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.296.2014 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie reprezentacji Powiatu Dębickiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego.
 

Uchwała Nr II.15.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.15.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.33.2015 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
 

Uchwała Nr II.14.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.14.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Dębickiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 

Uchwała Nr II.13.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.13.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 

Uchwała Nr II.12.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.12.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr II.11.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.11.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Przeciwdziałania Bezrobociu.
 

Uchwała Nr II.10.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.10.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.
 

Uchwała Nr II.9.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.9.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 

Uchwała Nr II.8.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.8.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
 

Uchwała Nr II.7.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.7.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Budżetowo - Finansowej.
 
Więcej artykułów…
Gminy