Łukasz Paluch

Oświadczenie majątkowe na 30 dni od dnia złożenia ślubowania