STAROSTWO POWIATOWE W DĘBICY
Adres:
UL. PARKOWA 28
39-200 DĘBICA

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Podkarpackie
Polska

List: Ten adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Javascript musi być włączony żeby móc go zobaczyć.
Telefon: (14) 680 31 00
Faks: (14) 680 31 36
http://www.powiatdebicki.pl

Informacje: NIP POWIATU DĘBICKIEGO: 872 21 28 819
REGON POWIATU DĘBICKIEGO: 851 660 536

Konta bankowe

Rachunki Powiatu Dębickiego prowadzone przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dębica:
1. Opłaty z tytułu dochodów geodezyjnych (np.wypisy, wyrysy, sprzedaż map geodezyjnych): 53 8642 1139 2013 3913 5438 0036.

2. Wpłaty z tytułu dochodów Skarbu Państwa (np. użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwały zarząd, dzierżawa) 71 8642 1139 2013 3913 5438 0003.

3. Dochody Starostwa Powiatowego (np. opłaty komunikacyjne, najem i dzierżawa majątku powiatu, karty wędkarskie, informacje o środowisku, dzienniki budowy, usunięcie pojazdu z drogi oraz parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, sprzedaż majątku Powiatu: 33 8642 1139 2013 3913 5438 0008.

4. Wpłaty w związku z prowadzonymi zamówieniami publicznymi (np. wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy): 06 8642 1139 2013 3913 5438 0009.

 
Gminy