Budżet PowiatuBUDŻET
POWIATU
DĘBICKIEGO
NA 2019 ROK

altUCHWAŁY wprowadzające zmiany
w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok

 

UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
XLV.292.2018
XLVII.302.2018
XLVIII.306.2018
XLIX.310.2018
L.319.2018
LI.328.2018
LII.335.2018
II.21.2018
III.30.2018
506/2018
509/2018
510/2018
511/2018

520/2018
525/2018
527/2018
543/2018
547/2018
553/2018
559/2018
577/2018
583/2018
599/2018
605/2018
618/2018
621/2018
622/2018
626/2018
635/2018
1/2018
3/2018
9/2018
11/2018UCHWAŁY BUDŻETOWE

 
Budżet Powiatu na 2006 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2006 rok

alt

Budżet Powiatu na 2007 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2007 rok

alt

Budżet Powiatu na 2008 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2008 rok

alt

Budżet Powiatu na 2009 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2009 rok

alt

Budżet Powiatu na 2010 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2010 rok

alt

Budżet Powiatu na 2011 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2011 rok

alt

Budżet Powiatu na 2012 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2012 rok

alt

Budżet Powiatu na 2013 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2013 rok

alt

Budżet Powiatu na 2014 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2014 rok
Załącznik nr 1

alt

Wykonanie budżetu za 2014 rok
Załącznik nr 2

alt

Budżet Powiatu na 2015 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2015 rok
Załącznik nr 1

alt

Wykonanie budżetu za 2015 rok
Załącznik nr 2

alt

Wykonanie budżetu za 2015 rok
Załącznik nr 3

alt

Wykonanie budżetu za 2015 rok
Załącznik nr 4

alt

Wykonanie budżetu za 2015 rok
Załącznik nr 5

alt

Budżet Powiatu na 2016 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2016 rok
Załącznik nr 1

alt

Wykonanie budżetu za 2016 rok
Załącznik nr 2

alt

Wykonanie budżetu za 2016 rok
Załącznik nr 3

alt

Wykonanie budżetu za 2016 rok
Załącznik nr 4

alt

Budżet Powiatu na 2017 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2017 rok

alt

Budżet Powiatu na 2018 rok

alt
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIA
O NADWYŻCE/DEFICYCIE


alt

I kwartał - 2015 r.

alt

II kwartał - 2015 r.

alt

III kwartał - 2015 r.

alt

IV kwartał - 2015 r.

alt

I kwartał - 2016 r.

alt

II kwartał - 2016 r.

alt

III kwartał - 2016 r.

alt

IV kwartał - 2016 r.

alt

I kwartał - 2017 r.

alt

II kwartał - 2017 r.

alt

III kwartał - 2017 r.

alt

IV kwartał - 2017 r.

alt

I kwartał - 2018 r.

alt

II kwartał - 2018 r.

alt

III kwartał - 2018 r.

 


INFORAMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU DĘBICKIEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU


UCHWAŁA Nr III/17/2011
UCHWAŁA Nr III/31/2013
INFORMACJA WYNIKAJĄCA A ART. 37 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
W TYM WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH,
KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ


WYKAZ OSÓB w 2016 r.
WYKAZ OSÓB w 2017 r.


UCHWAŁA NR R/III/1/2011 Z DNIA 28 STYCZNIA 2011 ROKU SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE W SPRAWIE: PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU POWIATU DĘBICKIEGO OKREŚLONEJ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU DĘBICKIEGO NA LATA 2011 - 2020.

UCHWAŁA Nr R/III/1/2011

Poprawiony (poniedziałek, 28 stycznia 2019 11:52)

 
Gminy